بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای ورزش

نشست شورای ورزش


نشست شورای ورزش

 

  نشست شورای ورزش

 هفدهمین جلسه شورای ورزش دانشگاه با هدف برنامه ریزی مناسب در تاریخ 15 شهریور 1399 با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس محترم دانشگاه و اعضاء شورای ورزش دانشگاه برگزار گردید.