**اداره تربیت بدنی(تلفن ثابت)32262861 - 058 داخلی 147

خانم ; کریمی

پست الکترونیک: Kub_ac@yahoo.com

آدرس: خراسان شمالی - بجنورد. کوچه شهید نوریان- دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)