بازگشت به صفحه کامل

نشست شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه22مهر99

نشست شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه22مهر99


نشست شورای تربیت بدنی و ورزش دانشگاه22مهر99

 

نشست شورای تربیت بدنی وورزش دانشگاه با حضور دکتر علیرضا حسینی رئیس محترم دانشگاه