بازگشت به صفحه کامل

آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش

آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش


آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش

السلام ای حضرت سلطان عشق
یا علی موسی الرضا ای جان عشق
السلام ای بهر عاشق سرنوشت
السلام ای تربتت باغ بهشت
#شهادت امام رضا(ع) تسلیت باد
 
آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش
***اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر - معاونت دانشجویی***
 
اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر _ معاونت دانشجویی