بازگشت به صفحه کامل

اسامی برندگان زیگ زاگ سرعتی

اسامی برندگان زیگ زاگ سرعتی


اسامی مقام آوران مسابقه زیگزاک سرعتی:
 
✅ نفراول : انسیه جوادی/رشته تحصیلی: علوم کامپیوتر
 
 
✅ نفر دوم : مرضیه محمد حسنی/ رشته تحصیلی: مهندسی صنایع 
 
✅ نفر سوم: حدیث دوستداری/ رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 
اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر
??http://hec.kub.ac.ir
 
??@vkosar
 
✅https://instagram.com/exercise_time_unikosar1‌
 
 
]]>