کلاس فوق برنامه والیبال

کلاس فوق برنامه والیبال


 

         زمان :              روز های یکشنبه و سه شنبه ساعت 12:30 لغایت 14 

                            روز های چهارشنبه ساعت 14 لغایت 15:30

 

         مکان :              سالن ورزشی دانش آموز(کوچه شقایق)

 

         شهریه :             ۲۵۰۰۰ تومان (ترمی)

 

        ثبت نام :             اداره تربیت بدنی، اتاق ۳۱۳ (خانم ایزدی)