کلاس فوق برنامه تنیس روی میز

کلاس فوق برنامه تنیس روی میز


 

          زمان :             روز های یکشنبه و دوشنبه  ساعت 10:30 لغایت 12

 

          مکان :              سالن ورزشی آزادی

 

         شهریه :             ۲۵۰۰۰ تومان (ترمی)

 

        ثبت نام :             اداره تربیت بدنی، اتاق ۳۱۳ (خانم ایزدی)