کلاس فوق برنامه بدمینتون

کلاس فوق برنامه بدمینتون


         زمان :              روز های زوج ساعت 12:30 لغایت 14 

         مکان :              سالن ورزشی شهید علیدخت 

        شهریه :             25000 تومان (ترمی)

       ثبت نام :             اداره تربیت بدنی، اتاق 313 (خانم ایزدی)