کسب مقام سوم 1500 متر دوومیدانی توسط آرزو حیدری دانشجوی دانشگاه کوثر بجنورد

کسب مقام سوم 1500 متر دوومیدانی توسط آرزو حیدری دانشجوی دانشگاه کوثر بجنورد


چهاردهمین المپیاد فرهنگی - ورزشی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور در شیراز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دانشگاه کوثر با کسب سهمیه در دومیدانی به این مسابقه راه یافت و در این مسابقات آرزو حیدری دانشجو رشته ریاضیات و کاربردهای این دانشگاه در ماده 1500 متر دومیدانی مقام سوم این مسابقات را کسب نمود.

**** رئیس انجمن دومیدانی دختران کشور اظهارداشت: نفرات برتر مسابقات به عضویت تیم ملی دانشجویی دو و میدانی دختران در می‌آیند.