کسب مقام دوم وسوم مسابقات منطقه‌ای دوومیدانی توسط دانشجوی دانشگاه کوثر

کسب مقام دوم وسوم مسابقات منطقه‌ای دوومیدانی توسط دانشجوی دانشگاه کوثر


 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثربجنورد، "آرزو حیدری" دانشجوی رشته ریاضیات و کاربردها این دانشگاه در مسابقات دوومیدانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از پنجم لغایت هفتم اسفند ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار شد، در ماده 1500متر استقامتی موفق به کسب مقام دوم شدو در ماده5000 متر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.