مسابقات پلانک به مناسبت هقته تربیت بدنی و ورزش

مسابقات پلانک به مناسبت هقته تربیت بدنی و ورزش


مسابقات پلانک به مناسبت هقته تربیت بدنی و ورزش

 

جهت ارسال ویدئوهای خود و شرایط مسابقه به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://t.me/vkosar

***اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر- معاونت دانشجویی***