جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاههای استان

جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاههای استان


جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاههای استان

جشنواره ورزش های همگانی استان  دانشجویان دختر

(بهار ۱۳۹۷)

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر جشنواره ورزش‌های همگانی هیأت ورزش‌های دانشگاهی خراسان شمالی ویژه دانشجویان دختردر تاریخ 25/02/97به میزبانی دانشگاه فرهنگیان با حضور تیم‌هایی از دانشگاه‌های استان برگزارگردید. مسابقات در ۶ آیتم: پرتاب ودریافت فریزبی، شوت فوتبال هدفمند، هفت سنگ مهارتی، ایستگاه آمادگی جسمانی، طناب زنیو پرتاب شوت بسکتبال برگزار شد که در این رقابت‌ها دانشجویان دانشگاه کوثر خوش درخشیدند.

مقام‌آوران دانشگاه کوثر

آیتم

   

ایستگاه آمادگی جسمانی

سارا سنچولی

مقام اول دانشگاه‌های استان

پرتاب شوت بسکتبال

مهدیه دشتی

مقام اول دانشگاه‌های استان

فوتبال هدفمند

مهدیه دشتی

مقام دوم دانشگاه‌های استان

فریزبی

آرزو حیدری

سارا سنچولی

شقایق شمشیری

 

مقام سوم دانشگاه‌های استان