نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف

اهداف


**حفظ باورها و هویت ارزش های فرهنگ اسلامی و ملی در دانشجویان ودانشگاهیان

**تعمیم عدالت و توسعه همه جانبه و متوازن برنامه ها و فعالیت های ورزشی

**گسترش و بسط فرهنگ ورزش در میان دانشگاهیان و دانشجویان برای نیل به جامعه ای سالم و تندرست و ایجاد نسلی شاداب

**هدایت و حمایت و نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن های ورزشی

**تعمیق باورها و ارزش های دینی از طریق برنامه ها و فعالیت های ورزشی

**تشویق و ترغیب کلیه دانشگاهیان به حفظ سلامت و تندرستی خود از طریق مشارکت فعال در ورزش

**جهت دهی و غنی ساختن اوقات فراغت دانشگاهیان با فعالیت های سلامت بخش ورزشی

**کوشش در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی مربیان و کارشناسان و دیگر کارکنان امور ورزشی دانشگاه ،از طریق برگزاری کلاس های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با هماهنگی دفتر آمزش های آزاد

**تشکیل کمیته ها و هیات ورزشی به منظور ایجاد هماهنگی در امور تربیت بدنی و ورزش در سطح دانشگاه

**توسعه و تقویت ورزش دانشگاهی و کمک به ارتقای عزم و اقتدار ملی دانشگاهیان از طریق برنامه های ورزشی