آموزش شنا

آموزش شنا


برگزاری کلاس آموزشی شنا ویژه کارکنان (بانوان)

اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر در نظر دارد سری دوم کلاس های آموزشی شنا ویژه بانوان با مبلغ 500/000 ریال ( معادل 50 هزارتومان )، در محل استخر کارگران  برگزار نماید. متقاضیان لطفاً  جهت ثبت نام و پرداخت شهریه به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند.

*تاریخ شروع کلاسها: پنجشنبه 1397/05/25

*زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و جمعه ها ساعت 7:30 صبح (10جلسه)

برگزاری کلاس آموزشی شنا ویژه کارکنان(آقایان)

اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر در نظر دارد کلاس آموزشی شنا ویژه آقایان با مبلغ 500/000 ریال ( معادل 50 هزارتومان )، در محل استخر کارگران و یا شهروند برگزار نماید. متقاضیان لطفاً تا روز دوشنبه 97/5/22 جهت ثبت نام و پرداخت شهریه به واحد تربیت بدنی مراجعه نمایند. ضمناً آخرین جلسه کلاس پس از اجرای مسابقه به سه نفر برتر از طرف معاونت دانشجویی لوح تقدیر اهداء می‌گردد.