ارسال تصاویر آمادگی جسمانی

ارسال تصاویر آمادگی جسمانی


ارسال تصاویر آمادگی جسمانی

 به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند : اداره تربیت بدنی دانشگاه در جهت  ایجاد شادی و نشاط و بالا بردن سطح آمادگی جسمانی دانشجویان عزیز، در نظر دارد با دریافت تصاویر یا ویدئو های ورزشی در کلیه رشته ها از جمله آمادگی جسمانی، دوچرخه سواری ، پیاده روی، و.. و همچنین ورزش های خاص نابینایان و ناشنوایان، و معلولین، از دانشجویان محترم جوایزی به قید قرعه اهدا نماید.

 

https://t.me/vkosar

***اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر-معاونت دانشجویی***